Duálne vzdelávanie- overený a efektívny systém pre obe strany

Ak sa pozrieme na tému trh práce na Slovensku, pomerne často sa stretneme s problémom zvaným "nekvalifikovaní uchádzači" a to hlavne v prípade, ak máte záujem pracovať v podniku, ktorý má aspoň nejakú úroveň a svojich zamestnancov nestrieda ako špinavú bielizeň. Zo strany zamestnávateľov je cítiť nespokojnosť a akýsi blúdny kruh pozostávajúci síce z aktuálnych ponúk voľného pracovného miesta, avšak tie si vyžadujú kvalifikovanosť, minimálne aspoň niekoľkoročné skúsenosti, aké samozrejme budete musieť preukázať potrebnými papiermi. A na Slovensku je zdá sa s týmto problém. Nie, že by mladí ľudia nepracovali, ale pracovné pozície a zamestnania často striedajú a nemajú vybudovaný akýsi základ (nie je to len ich chyba).

pohovor

Preto panuje čoraz rozšírenejší názor overený reálnym fungovaním v zahraničí, ktorý poukazuje na duálne vzdelávanie. Ak by sa na tento typ vzdelania a princíp kládol väčší význam aj v našej krajine, podobné problémy by sa začali minimalizovať a vznikol by zmysluplnejší systém trhu práce pre podnikateľov, ale aj pre mladých ľudí a potenciálnych kvalifikovaných zamestnancov do budúcna.
Aj na Slovensku nájdeme firmy, ktoré s týmto princípom súhlasia, ale zatiaľ je ich málo, respektíve nedostatočný počet, aby sa daný problém vyriešil globálne. Každopádne konkrétne firmy by daný problém s nekvalifikovanosťou týmto spôsobom vyriešili a tým skôr získali, nevraviac o kvalitnejšej pracovnej sile pre podnik v blízkej budúcnosti.

hledání práce

  • V zahraničí a ekonomicky i trhovo stabilných krajinách s nižšou mierou nezamestnanosti to však funguje na princípe spolupráce podnikov so súkromnými a štátnymi školami (ideálnym príkladom je Nemecko).

Práve "podnikové školy" sú pilierom a overeným riešením, ktoré plodí stabilitu podnikov, pomerne nízku nezamestnanosť a kvalitu výroby. Nakoniec vieme, že práve štáty ako Nemecko sa pýšia bohatým domácim trhom, pričom sa nemusia spoliehať na dovoz kvalitného tovaru zo zahraničia, skôr naopak. Kvalitného tovaru je nadbytok a môžu s ním obchodovať, čím si udržujú pravidelný zisk a ekonomickú stabilitu.