Aj ryby majú svoje osobnosti


Výskumný pracovník Bart Adriaenssens z oddelenia zoológie dlhé roky študoval správanie mladých pstruhov z vodných tokov na západnom pobreží Švédska.

korály
 
Jeho výsledky ukazujú, že nielen ľudia a iné cicavce prejavujú osobnosť a charakterové vlastnosti. Aj jedince hnedého pstruha sa medzi sebou navzájom líšia svojou úrovňou agresivity a reagujú odlišne na zmeny ich okolia. Pridanie nového predmetu do akvária spôsobuje veľmi odlišné reakcie. Niektoré jedince okamžite preskúmajú tento objekt, zatiaľ čo iné sa radšej skrývajú v rohu a snažia sa vyhnúť každému kontaktu. Najúspešnejšou rybou však nie je vždy tá najodvážnejšia. Po tom, ako vedci tieto pstruhy označili a vypustili do voľnej prírody, boli to práve plaché jedince ktoré rástli rýchlejšie.
 
Ktorá rybia osobnosť funguje najlepšie môže tiež závisieť na životnom prostredí: ak je k dispozícii málo ochrany, ako je to napríklad v nádrži v akvakultúrnom zariadení, veľké a odvážne ryby sú pravdepodobne schopné chytiť väčšinu potravín. Ale v zložitejšom prostredí potoka vo voľnej prírode môžu byť plaché jedince úspešnejšie.
 
Iná štúdia o rybách ukázala, že ryby koralových útesov môžu prejsť zmenou osobnosti v teplejšej vode a naznačujú, že zmena klímy môže spôsobiť, že niektoré druhy sú agresívnejšie. Experimenty s rybami na Veľkom koralovom útese v Austrálii ukázali, že niektoré útesové ryby sú buď neustále plaché, alebo sú stále odvážne a že tieto individuálne rozdiely sú ešte výraznejšie, keď sa teplota vody zvyšuje.

Na výskum využili vedci ryby, ktoré práve sa práve vyliahli a ešte sa neusídlili na útese, takže ešte neboli zvyknuté na sociálny život. Potom priamo manipulovali s teplotami vody v laboratórnych nádržiach na výskumnej stanici Lizard Island. Umiestnené v nádržiach sa mohli sami rozhodnúť, či svoje okolie preskúmajú, alebo ujdú preč plastovým potrubím. V chladnejšej vode sa jednotlivé ryby veľmi líšili vo svojej úrovni činnosti. Všetky jedince sa stali aktívnejšími v rôznej miere, keď bola voda zahriata.

pstuh
 
„Myšlienka, že ryby majú osobnosti, sa môže na prvý pohľad zdať prekvapivá, ale teraz vieme, že osobnosť je bežná v populáciách zvierat a že tento jav môže mať ďalekosiahle dôsledky na pochopenie toho, ako zvieratá reagujú na ekologické a environmentálne problémy“, hovorí doktor Peter Biro zo Školy biologických, zemských a environmentálnych vied UNSW, ktorá viedla štúdiu.