Najstaršie univerzity sveta

Najstaršie univerzity vznikali hlavne v európskych krajinách, konkrétne v Taliansku, Anglicku, Francúzsku a Španielsku. Univerzity sa už v tej dobe delili na fakulty, na čele celej univerzity bol a stále je volebný rektor a na čele jednotlivých fakúlt dekani. Prvá univerzita v Strednej Európe bola založená v Prahe. Na univerzitách sa prednášalo po latinsky, takže na ktorejkoľvek z nich sa mohli vzdelávať študenti z akejkoľvek cudzej krajiny.

univerzita

Parížska Univerzita (Sorbonne)
Parížska univerzita, dnes známa najmä pod pojmom Sorbona, bola založená už v roku 1206. Je treťou najstaršou univerzitou na svete. Dodnes je najväčším centrom vysokoškolského štúdia v celom Francúzsku a patrí medzi najprestížnejšie univerzity vôbec.
Oxfordská Univerzita
V Anglicku je považovaná za najprestížnejšiu univerzitu, ktorá je zároveň aj najstaršou univerzitou v anglicky hovoriacich krajinách. Prvé zmienky o nej siahajú až do roku 1096. Pravidelne sa každý rok umiestňuje na popredných pozíciách v rebríčku najlepších univerzít sveta. Oxfordská univerzita sa taktiež môže pýšiť svojimi absolventami. 47 držiteľov Nobelovej ceny, 26 premiérov Veľkej Británie, rovnako tu študoval aj geniálny vedec Stephen Hawking a známy spisovateľ Tolkien.

sorbone

Bolonská Univerzita
Bolonská univerzita v Taliansku je úplne najstaršou na svete. Presný rok jej založenia nie je úplne známy, no traduje sa, že bola založená okolo roku 1088. V minulosti sa preslávila najmä tým, že sa na nej vyučovalo svetské a katolícke právo. Bolonská Univerzita každoročne víta zhruba 100 000 študentov. Medzi najslávnejších absolventov patrí napríklad Dante Alighieri či Mikuláš Koperník.
Medzi ďalšie najstaršie univerzity sveta patria:
Univerzita Salamanca v španielskom Madride, založená v roku 1134 alebo Univerzita v Cambridge vo Veľkej Británií. V Taliansku vznikali stále ďalšie a ďalšie univerzity, napríklad Univerzita v Padove bola založená v roku 1222, v Neapole o dva roky neskôr a v Siene vznikla v roku 1240.
A ktorá bola prvá univerzita na území Slovenska?
Najstaršia slovenská univerzita sa nachádza v Bratislave. Academia Istropolitana bola založená Matejom Korvínom približne okolo rokov 1465-1467. Bola zriadená podľa predlôh bolonskej univerzity a členila sa na štyri fakulty: právnickú, lekársku, umeleckú a teologickú. Dnes je táto budova sídlom Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení.