Upchatá kanalizácia: Skrytá hrozba pre vašu domácnosť

Existuje veľa spôsobov a nebezpečných faktorov, ktoré dokážu spôsobiť neželanú škodu na majetku v našom bývaní. K najčastejšie ignorovaným sa radí upchatie kanalizačného odpadu. Je to nejaká veľká veda? Áno, pretože ide o faktor, z ktorého dokáže vzniknúť nepríjemné zaplavenie vecí a priestoru odpadovou vodou.

Ide o problém, na ktorým nerozmýšľame každý deň. Je pomerne nenápadný a o to zákernejší. Je to vlastne tlakovaná hrozba a preto musí byť pod kontrolou. Môže znamenať rozdiel medzi spokojným bývaním a tým, ak sa dotyčný priestor zaplaví splaškovou vodou. A aj v prípade, ak sa z najhoršieho dostaneme von, následne nás čakajú náročné práce a určite aj nemalá investícia do obnovenia poškodených častí nášho interiéru.

odpadová rúra

Záujmom každého vlastníka bytu alebo domu je bezpečné a komfortné bývanie. To sa automaticky spája aj s čistotou a pravidelnou údržbou všetkých súčastí bývania. Hoci je pravda, že takáto nehoda môže nastať aj v na prvý pohľad čistých a udržiavaných priestoroch. Zabrániť upchatiu kanalizácie môžeme laickým spôsobom a vyhýbaniu sa rôznym škodlivým faktorom, ktoré by ju mohli spôsobiť. Na druhej strane je však odporučené v prípade potreby využiť odborné krtkovanie a služby firiem, čo ho poskytujú.

  • Ide vlastne o profesionálne vyčistenie kanalizácie. Zabraňuje sa jej zaneseniu, ktoré má následne na svedomí znížený prietok vody.

auto, kanalizácia

Aktívni v tomto smere však dokážeme byť aj my a to tým, že budeme dodržiavať rôzne prevencie, aby daný problém so zanesením nevznikol. Treba si dávať pozor na vpúšťanie vecí do kanalizačnej rúry, ktoré v tomto prípade predstavujú nebezpečenstvo. Spomeňme napríklad vaječné škrupiny, olej, kávu či rôzne omáčky.

Vhodnou prevenciou je ale tiež pravidelná preventívna prehliadka kanalizácie, respektíve jej monitoring, ktorý by sa mal vykonávať kľudne aj trikrát do roka.